SPSS Statistics V.28

SPSS Statistics V.27

SPSS statistics 28.0.1 για Windows 64bit

Μέγεθος (bytes): 878 MB  Τύπος Αρχείου: exe
Μέγεθος (bytes): 604 MB  Τύπος Αρχείου: zip

SPSS statistics 28.0.1 Fix Pack για Windows 64bit

Μέγεθος (bytes): 880 MB  Τύπος Αρχείου: exe
Μέγεθος (bytes): 678 MB  Τύπος Αρχείου: pkg

SPSS statistics 28.0.1 για Mac OS

Μέγεθος (bytes): 841 MB  Τύπος Αρχείου: pkg
Μέγεθος (bytes): 824 MB  Τύπος Αρχείου: bin

SPSS statistics 28.0.1 Fix Pack για Mac OS

Μέγεθος (bytes): 841 MB  Τύπος Αρχείου: pkg

SPSS statistics 28.0.1 log4j vulnerability fix

Μέγεθος (bytes): 2 MB  Τύπος Αρχείου: zip

SPSS statistics 28.0.1 Manuals

Μέγεθος (bytes): 2 MB  Τύπος Αρχείου: zip